eshop

IKONA AP

IKONA SCH 

IKONA ROKSOR 

Rychlý kontakt

Centrála
PROFIL NÁBYTEK, a.s.
Hradská 280
396 01 Humpolec
Tel.: +420 565 300 111
e-mail: info@profil-nabytek.cz

Obchodní kancelář Praha
PROFIL NÁBYTEK, a.s.
Vinohradská  130
130 00, Praha 3
Tel.: +420 777 740 470
e-mail: obchod@profil-nabytek.cz

Dceřinná společnost
Profil Nábytok, s. r. o.
Stará Prievozská 2,
821 09 Bratislava,
Tel.: +421 905 825 240
e-mail:info@profil-nabytok.sk

 

S komplexním vybavováním domovů pro seniory a jiných sociálních zařízení máme bohaté zkušenosti, které při realizaci nových projektů dovedeme zúročit. Nejdůležitějším faktorem při navrhování je vytvořit prostředí, které bude evokovat domov a pozitivně působit na pacienty, ale i na personál. Přispěje tak k emotivní pohodě a tím i ke kvalitnějšímu životu pacientů a lepším pracovním podmínkám lékařů a ošetřovatelů. Dalšími aspekty, které naše realizace splňují, jsou pak vysoká kvalita, funkčnost a dobrý design. Ke každému novému projektu přistupujeme individuálně a s lidskostí. Návrh a realizaci předcházejí konzultace s investory, ale i odborným personálem, abychom společně nacházeli ideální řešení pro daný objekt a jeho účely a předcházeli tak různým nedorozuměním. Na návrhu celkového konceptu spolupracují projekt manažeři, architekti a designéři. Výsledkem této kooperace je sebevědomý projekt, který suverénně obstojí po zavedení do provozu. Z filozofie přistupovat ke každé realizaci individuálně, jsme rozvinuli naší myšlenku vytvořit speciální koncept pro dané zařízení. Základem této myšlenky je při navrhování interiérů a designu jednotlivých komponentů, vycházet z kontextů okolí. Prvním impulsem byla aplikace zážitkových, vzpomínkových a dekorativních motivů na nábytek, tapety, či textilie. Vycházíme z historických pramenů lokality, inspirujeme se dobovými obrázky a pracujeme z geografickými předpoklady místa, zajímá nás ráz a topografie krajiny. Tyto faktory se totiž zrcadlí v lidech, kteří v daném místě vyrůstali a které formovaly jejich osobnost. Jsou jim proto blízké a mohou na ně emočně působit. Lze to nazvat „zážitkovou terapií“. Naším cílem je dosáhnout harmonického propojení interiéru s exteriérem a odbourat zažitou představu o hermeticky uzavřených domovech pro seniory, které byly odstrašujícím místem spojovaným se stářím. V domovech pro seniory by mělo dojít k restrukturalizaci. To znamená brát v potaz, že dnešní člověk, který dospěje do zralého a moudrého věku chce být stále aktivní. Nestačí proto klientům nabídnout pouze služby spojené se základními fyzickými potřebami člověka. Stáří už dnes nemusí být spojováno s psychickou a fyzickou únavou. Stále populárnější univerzity třetího věku, které mohou náležet k domovům pro seniory, jsou toho důkazem. Tento příklad nás inspiruje k novým nápadům. Těšíme se proto na nové projekty, kde budeme moci naší filozofii, prostřednictvím zajímavých diskuzí, rozvíjet. Jsme otevřeni novým konceptům i vizionářským projektům. Inspiraci hledáme také v osvědčeným metodách, které jsou ve vyspělejších evropských zemích, již zaběhlým a fungujícím modelem.

velké meziřící pod uvodní text

 

Vstupní prostory

Vstupní prostory či recepce slouží pro uvedení návštěvníků do zařízení. Jsou proto velmi důležité a měly by být dostatečně reprezentativní a působit na návštěvníky a pacienty přívětivě a stát se příjemným přechodem z exteriéru do interiéru. Naši architekti a externí designéři, s kterými naše společnost spolupracuje, pro vás navrhnou tyto prostory, aby byly funkční a splňovaly výše zmíněné požadavky. Ke každé recepci či vstupní hale přistupujeme citlivě a s originalitou, to znamená, že bereme v potaz vazby na okolí, na ráz krajiny i na historický kontext místa. To je inspirací pro volbu dezénu nábytku či dekorativního motivu desek a interiérových doplňků. Nepřehlédnutelným prvkem těchto prostorů je recepce či pult, které by měly být dominantním prvkem interiéru, neboť jsou důležitým informačním zdrojem pro návštěvníky. Dále je samozřejmě důležitá volba orientačního systému, který by měl spolehlivě provádět návštěvníky celým zařízením.

 

Společenské prostory

Mezi nezbytné společenské prostory domovů pro seniory můžeme zahrnout knihovny, kaple, denní stacionáře, učebny pro univerzity třetího věku, jídelny či klubovny s počítači a prostorem pro různé aktivity. Jsou to místa, která vyhledáváme po celý život - místa pro vzdělávání, vykonávaní rituálů, stravování se, místa, kde se setkáváme s přáteli, bavíme se, věnujeme se našim oblíbeným aktivitám. Tyto činnosti jsou pro člověka nezbytné v každém věku. Proto i lidem, kteří mají sníženou soběstačnost a nejsou schopni překonávat velké vzdálenosti, by mělo být umožněno žít aktivní a plnohodnotný život v domovech pro seniory. Při navrhování těchto interiérů se snažíme vytvořit autentické prostředí, kde se lidé budou cítit dobře. V posledních realizacích jsme využili novou technologii, která umožňuje přenášet na laminové desky různé dekory, zážitkové motivy či imitace. Při volbě námětů pro zážitkové motivy čerpáme z poznatků o místě, historii, místním folklóru a z dalších aspektů, které budou zrcadlit prostředí, v kterém strávili pacienti převážnou část svého života. Rádi bychom vyvolávali prostřednictvím “zážitkové terapie” v pacientech hezké vzpomínky.

dennimistnost- domov_pro_seniory_PElhrimovjidelna -_DPS_Velke_MeziriciKAPLEklubovna -_DPS_V._MeziriciKLUBOVNA A_KNIHOVNA_V_DPS_V.MEZIRICIP1014529P1016499viceucelová aula_-_hagibor

 

Lůžkové pokoje

Základní filozofií designu a barevného řešení nábytku pro lůžkové pokoje sociálních a zdravotních zařízení je vytvářet interiéry skýtající příjemné, funkční, bezpečné a snadno udržovatelné prostředí, které bude zároveň evokovat domácí prostředí. Je nutné, aby jej bylo možné rychle a snadno přizpůsobovat potřebám pacientů. Zároveň by měl usnadňovat práci a vytvářet důstojné prostředí ošetřujícímu personálu. Na základě zkušeností získaných konzultacemi s ošetřujícím personálem, lékaři a pacienty byla vytvořena široká řada variabilních nábytkových prvků doplněných stoly, stolky, poličkami, sedacím a lůžkovým nábytkem a dalšími potřebnými doplňky. Vybavujeme standardní pokoje pro domovy seniorů, domovy s pečovatelskou službou, oddělení dlouhodobé nemocniční peče, ústavy sociální péče, dětské domovy, ale i nadstandardní pokoje pro pacienty se sníženou pohyblivostí a dlouhodobě ležící. Nedílnou součástí vybavení pokojů jsou kvalitní pečovatelská lůžka, která mohou být ovládána mechanicky za pomoci plynových pružin nebo můžete zvolit polohovatelná pomocí elektromotorů. Stejně tak je důležité dbát na správný výběr kvalitní matrace. Pro dlouhodobě ležící pacienty jsou nezbytné antidekubitní matrace.

dd v.mez_._pokoje_2dd v.mez_._pokoje_5NOVINKA lůžko_RETRO_s_dekorativnímP1012784

 

Zázemí pro personál

Zdravotní a sociální zařízení se primárně přizpůsobují požadavkům pacientů, ale neměl by být opomíjen prostor pro lékaře, ošetřovatele a veškerý personál. Vybavujeme společné prostory personálu - šatny, úklidové komory, kuchyňky se zázemím pro personál či denní pokoje pro lékaře. Tyto prostory jsou nezbytným místem pro odpočinek a načerpání nové energie v průběhu náročné pracovní doby. V současné době jsou lidé vystavováni velkému pracovnímu zatížení, musí se učit novým technologiím, ovládat stále se zdokonalující zařízení a výpočetní techniku, odolávat stresům a navíc tráví na pracovištích mnohem více času než v minulosti. Je proto nutné zajistit takové podmínky, aby se tyto faktory, které určitě ovlivňují nejen psychickou stránku, ale i produktivitu každého jedince eliminovaly nebo úplně odstraňovaly. Jedním ze základních kroků k vytvoření takového prostředí je vybavení těchto prostorů kvalitním, pohodlným i oku lahodícím nábytkem. Nábytek pro šatny dodáváme kromě zdravotních zařízení i do škol či administrativních budov. Šatní skříně jsou konstruovány tak, aby poskytovaly maximální využití vnitřního prostoru pro ukládání oděvu a jiných věcí, zároveň by měly být snadné na ovládání a bezpečné. Zárukou kvality je i spolehlivé kování od značky Blum a dalších renomovaných evropských výrobců.

Designové dekorativní_motivy_PROFILF1000040080920092914080920092917

 

Baneo a relax / rehabilitace

Problémem dnešní společnosti je často nedostatek pohybu, který vede nejen k obezitě, ale i k dalším zdravotním a psychickým problémům. Stále menší procento populace vykonává fyzicky náročné povolání a zapomíná se ve volném čase věnovat sportovním aktivitám. Alespoň minimální fyzická zátěž je pro tělo prospěšná. Pohyb je nejen zdravý pro tělo, ale pomáhá nám odpočinout si od každodenních stresů a uvolnit se. Lidé v každém věku potřebují každodenní protažení a cvičení, proto se tělocvičny stávají nezbytným vybavením domovů pro seniory a jiné zdravotní a sociální zařízení. Tělocvičny jsou vybaveny rotopedy, podložkami, skákacími míči, atd. Nezbytné jsou úložné prostory pro různé cvičební pomůcky a náčiní. Interiér by měl být podle naší představy barevně atraktivní, prosvětlený a prostorný. Nábytkové doplňky musí být bezpečně umístěny, aby nebránily při spontánních sportovních výkonech. Během letních období lze aktivity přesunout do venkovního prostoru. Jako nezdravější pohyb uvádějí odborníci chůzi s hůlkami - nordic walking. Tato aktivita pomáhá odlehčovat kyčle, klouby, stejně tak pomáhá zapojovat více dýchací systém, mezižeberní svaly, pomáhá s dušností a podobně. Tělo také potřebuje ozdravné procedury jako jsou různé rehabilitace či masáže, které mohou zkvalitnit pohybový aparát, snížit svalovou únavu a zlepšit paměťové schopnosti. Takové interiéry vybavujeme výškově nastavitelnými a variabilně polohovatelnými lehátky, paravány, atd. Centrální koupelny mohou být dnes vybaveny různými druhy van, koupacími zařízeními a zvedáky, které pomáhají ošetřovatelům

P1012721P1012727P1016608P1250181

 

Kuchyně pro handicapované

Kuchyně pro handicapované vznikla ve spolupráci s designérkou Mga. Veronikou Loušovou, která při navrhování kladla důraz na ergonomii, funkčnost, kvalitu výrobku a jeho estetiku. Hlavním cílem je zpříjemnit a zjednodušit lidem s postižením každodenní činnosti. Základním prvkem je protvarovaná pracovní deska bez spodních skříněk umožňující dobrý podjezd vozíku. Rohová deska je dostatečně hluboká pro praktické pracovní místo a tvarovaná do oblouku. To umožňuje vozíčkáři točení na vozíku.Takto nemá problémy při otočení vozíku od rohové desky ke dřezu nebo varné desce. Skladebný systém jednotlivých skříněk umožňuje mnoho variant. Půdorysný základ korpusů je čtverec. Proto lze korpusy natáčet čelem nejen běžně dopředu, ale i do boku, podle toho, jak se bude lépe vozíčkáři manipulovat s předměty. Jedním z dílů je výsuvná pomocná deska. Ta je obvykle vsunuta mezi korpusy v úrovni pracovní desky. Lze ji použít pro práci i odkládání předmětů. Pokud je v korpusu umístěna trouba, pomocná deska se vysunuje do boku.Všechny police v korpusech jsou rovněž výsuvné. Program klade důraz na kontinuitu posunu předmětů po pracovní desce, což je důležité hlavně v kuchyni. Místo horních skříněk jsou použity otočné karusely a drátěný program.

detaildetail2detail4P1010046

 

Exteriéry

Příroda je přirozeným prostředím člověka, které po celý život vyhledáváme a trávíme zde svůj volný čas, abychom se zregenerovali a načerpali energii. Pacienti různých zdravotních a sociálních zařízení jsou často osoby s omezenými možnostmi pohybu. Proto by neměl být opomíjen snadno dostupný venkovní prostor, kde bude pacient na čerstvém vzduchu. Architekti by měli při navrhování stavby dbát na dostatek balkónu, otevřených atrií, dvorků, střešní zahrady atd. K budovám by měl náležet také pozemek s parkem či zahradou, která umožňuje pacientům jak procházky, tak možnost posezení na lavičce či v altánech. Pro tyto prostory máme širokou nabídku zahradního nábytku, laviček a různých doplňků. Lze vybírat z pestré nabídky zahradního nábytku z různých materiálů - dřevo, kov, přírodní a umělý ratan, atd. Zároveň bychom rádi reagovali na nový trend, který k nám přišel z rozvinutějších evropských zemí - budování veřejných zahrádek. Je dokázané, že kombinace čerstvého vzduchu, pohybu a oblíbené činnosti přispívají k duševní vyrovnanosti člověka, která vzhledem k současným neduhům, které vyplývají z uspěchanosti doby a nadlidských požadavků na člověka, je velmi důležitá. I pro tyto účely vám poskytneme rady a pomůžeme vám s realizací. Disponuje-li areál objektu velkou plochou, může být vítaným konceptem pro aktivnější klienty, stezky pro oblíbenou aktivitu nazývanou nordic walking - chůzi s hůlkami.

P1016514venkuP1012718PDFP10127571